De dienstverlening van WIL is door het coronavirus aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Wij nodigen onze klanten vanaf nu stap voor stap weer uit voor gesprekken bij ons op locatie.

Veel afspraken zullen ook nog per telefoon plaatsvinden.

Aangepaste openingstijden receptie

 • maandag tot en met vrijdag
 • van 08:30 tot 16:30 uur

Lees hier meer informatie over onze voorzorgsmaatregelen tegen corona

 >  Voor u  >  Uitkering  >  Spelregels uitkering

Spelregels uitkering

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt, heeft u een aantal rechten en plichten: de spelregels bij een uitkering. Het is belangrijk dat u deze spelregels kent en u hieraan houdt. Zo kunnen wij u het beste helpen om uw weg op de arbeidsmarkt weer te vinden. En voorkomt u dat uw aanvraag wordt afgewezen, uw uitkering wordt verlaagd of stopgezet en u een boete krijgt.

Belangrijk

Onze informatie over uw rechten en plichten is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunt u echter geen rechten ontlenen. Mocht het zo zijn dat onze uitleg voor u niet (voldoende) duidelijk is, dan geldt de officiële tekst van de Participatiewet. Zie Participatiewet.

Uw rechten

 • een uitkering die past bij uw situatie. Hierbij zijn alle feiten en omstandigheden onderzocht en meegewogen
 • een tijdige en duidelijke beslissing op uw aanvraag (in principe binnen 8 weken), gebaseerd op goede argumenten en in heldere, begrijpelijke taal
 • het indienen van een bezwaar op een besluit
 • voorzieningen bij het vinden van (on)betaald werk of activiteit (Let op: WIL mag bepalen welke voorzieningen er zijn en welke ze u aanbiedt)
 • een correcte behandeling. WIL moet zich correct gedragen tegenover u. Dat betekent onder andere dat wij: niet schreeuwen of schelden, niet discrimineren, geen geweld gebruiken, niet intimideren
 • u kunt een klacht indienen, als u vindt dat u niet correct behandeld bent
 • WIL moet zich houden aan de afhandelingstermijnen

Accordeon

Uw plichten

De plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering bestaan uit:

1. Arbeidsplicht

 • u doet uw uiterste best werk te vinden in loondienst
 • u accepteert algemeen geaccepteerd werk en doet uw best dit te behouden
 • u weigert geen werk
 • u schrijft zich, op verzoek van WIL, in bij een uitzendbureau
 • u doet iets terug voor uw uitkering als WIL daarom vraagt. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
 • u bent bereid maximaal drie uur per dag te reizen als dat nodig is
 • u kleedt zich netjes, bent verzorgd en laat goed gedrag zien, als u gaat solliciteren of werken
 • u werkt mee aan ondersteuning, voorzieningen en activiteiten die WIL u aanbiedt of oplegt, om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen
 • u werkt hiervoor mee aan het opstellen, uitvoeren en (na)bespreken van een plan van aanpak
 • u komt (op tijd) naar bijeenkomsten of afspraken als WIL u uitnodigt
 • u behoudt of verkrijgt benodigde kennis en vaardigheden
 • u verhuist als dat nodig is om werk te vinden
 • wilt u zelf gaan verhuizen naar een andere gemeente, dan zoekt u eerst werk in (de omgeving van) deze gemeente

2. Inlichtingenplicht

Om vast te kunnen stellen of u recht op bijstand heeft en op welk bedrag, geeft u aan ons door:

 • alle informatie over uw leef-, woon- en financiële situatie 
 • alle wijzigingen in uw situatie. Uiterlijk binnen 30 dagen

Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Bel ons! Dan kijken we samen naar uw situatie en voorkomen we problemen. Meer informatie over het doorgeven van informatie en wijzigingen leest u op de pagina Wijzigingen doorgeven. Hier vindt u ook een aantal voorbeelden.

Wijzigingen doorgeven

WIL houdt rekening met uw privacy en handelt zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Zie Privacy.

3. Overige plichten

 • u werkt mee aan uw re-integratie en houdt zich aan de afspraken, om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan
 • u werkt mee als WIL u dat vraagt. Bijvoorbeeld aan een onderzoek naar uw kansen op de arbeidsmarkt of aan een huisbezoek
 • u heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal of doet uw best deze zo snel mogelijk te leren
 • u gedraagt zich correct tegenover medewerkers van WIL en dat geldt ook andersom. Niet acceptabel is bijvoorbeeld: verbaal of fysiek geweld, discriminatie, intimidatie en het aanrichten van vernielingen
 • u kunt naast de algemene plichten ook individuele verplichtingen krijgen. Bijvoorbeeld hulp zoeken voor medische klachten. Deze verplichtingen bespreken we altijd met u persoonlijk en leggen we schriftelijk vast