>  Voor u  >  Uitkering  >  Spelregels uitkering

Spelregels uitkering

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt, heeft u een aantal rechten en plichten: de spelregels bij een uitkering. Het is belangrijk dat u deze spelregels kent en u hieraan houdt. Zo kunnen wij u het beste helpen om uw weg op de arbeidsmarkt weer te vinden. En voorkomt u dat uw aanvraag wordt afgewezen, uw uitkering wordt verlaagd of stopgezet en u een boete krijgt.

Belangrijk

Onze informatie over uw rechten en plichten is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunt u echter geen rechten ontlenen. Mocht het zo zijn dat onze uitleg voor u niet (voldoende) duidelijk is, dan geldt de officiële tekst van de Participatiewet. Zie Participatiewet.

Uw rechten

 • een uitkering die past bij uw situatie. Hierbij zijn alle feiten en omstandigheden onderzocht en meegewogen
 • een tijdige en duidelijke beslissing op uw aanvraag (in principe binnen 8 weken), gebaseerd op goede argumenten en in heldere, begrijpelijke taal
 • het indienen van een bezwaar op een besluit
 • voorzieningen bij het vinden van (on)betaald werk of activiteit (Let op: WIL mag bepalen welke voorzieningen er zijn en welke ze u aanbiedt)
 • een correcte behandeling. WIL moet zich correct gedragen tegenover u. Dat betekent onder andere dat wij: niet schreeuwen of schelden, niet discrimineren, geen geweld gebruiken, niet intimideren
 • u kunt een klacht indienen, als u vindt dat u niet correct behandeld bent
 • WIL moet zich houden aan de afhandelingstermijnen

Accordeon

Uw plichten

De plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering bestaan uit:

1. Arbeidsplicht

 • u doet uw uiterste best werk te vinden in loondienst
 • u accepteert algemeen geaccepteerd werk en doet uw best dit te behouden
 • u weigert geen werk
 • u schrijft zich, op verzoek van WIL, in bij een uitzendbureau
 • u doet iets terug voor uw uitkering als WIL daarom vraagt. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
 • u bent bereid maximaal drie uur per dag te reizen als dat nodig is
 • u kleedt zich netjes, bent verzorgd en laat goed gedrag zien, als u gaat solliciteren of werken
 • u werkt mee aan ondersteuning, voorzieningen en activiteiten die WIL u aanbiedt of oplegt, om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen
 • u werkt hiervoor mee aan het opstellen, uitvoeren en (na)bespreken van een plan van aanpak
 • u komt (op tijd) naar bijeenkomsten of afspraken als WIL u uitnodigt
 • u behoudt of verkrijgt benodigde kennis en vaardigheden
 • u verhuist als dat nodig is om werk te vinden
 • wilt u zelf gaan verhuizen naar een andere gemeente, dan zoekt u eerst werk in (de omgeving van) deze gemeente

2. Inlichtingenplicht

Om vast te kunnen stellen of u recht op bijstand heeft en op welk bedrag, geeft u aan ons door:

 • alle informatie over uw leef-, woon- en financiële situatie 
 • alle wijzigingen in uw situatie. Uiterlijk binnen 30 dagen

Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Bel ons! Dan kijken we samen naar uw situatie en voorkomen we problemen. Meer informatie over het doorgeven van informatie en wijzigingen leest u op de pagina Wijzigingen doorgeven. Hier vindt u ook een aantal voorbeelden.

Wijzigingen doorgeven

WIL houdt rekening met uw privacy en handelt zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Zie Privacy.

3. Overige plichten

 • u werkt mee aan uw re-integratie en houdt zich aan de afspraken, om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan
 • u werkt mee als WIL u dat vraagt. Bijvoorbeeld aan een onderzoek naar uw kansen op de arbeidsmarkt of aan een huisbezoek
 • u heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal of doet uw best deze zo snel mogelijk te leren
 • u gedraagt zich correct tegenover medewerkers van WIL en dat geldt ook andersom. Niet acceptabel is bijvoorbeeld: verbaal of fysiek geweld, discriminatie, intimidatie en het aanrichten van vernielingen
 • u kunt naast de algemene plichten ook individuele verplichtingen krijgen. Bijvoorbeeld hulp zoeken voor medische klachten. Deze verplichtingen bespreken we altijd met u persoonlijk en leggen we schriftelijk vast