Onze kandidaten

Onze kandidaten voor uw vacatures hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en vallen onder de doelgroep van de Participatiewet. Denk aan alleenstaande ouders, jongeren, 50+-ers, statushouders of mensen met een beperking. Sommigen van hen hebben een indicatie banenafspraak of een indicatie beschut werk. Zij willen en kunnen meedraaien in de werkende samenleving. Maar hebben daar soms nog wat hulp bij nodig.