Fraude

Als u onjuiste of onvolledige informatie aan ons geeft. Of als u wijzigingen in uw situatie niet aan ons doorgeeft kunt u (on)bewust fraude plegen.

Er is sprake van fraude als u

  • onterecht een uitkering aanvraagt of ontvangt
  • een te hoog bedrag aan uitkering ontvangt.

Voorbeelden van fraude

Wanneer is er sprake van fraude? Voor de duidelijkheid geven we een paar voorbeelden.

  • u bent gaan werken en uw inkomsten heeft u niet doorgegeven aan WIL
  • u heeft bezittingen waarvan u WIL niet heeft verteld
  • u geeft niet door dat u bent gaan samenwonen
  • u woont of verblijft in een andere gemeente of in het buitenland 

Onderzoek

WIL doet altijd onderzoek naar fraude. Dat is belangrijk. Zo voorkomen we dat uitkeringen terechtkomen bij mensen die er geen recht op hebben. 

Voorkom fraude

Veranderingen in uw persoonlijke of financiële omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor uw uitkering.
 

Belangrijk: geef wijzigingen door

  • Als uw woon-, leef- of financiële situatie verandert, geef dit dan altijd aan ons door. Doe dit in ieder geval binnen 30 dagen.
  • Wanneer u een wijziging niet op tijd doorgeeft, kan dat gevolgen hebben voor uw aanvraag of uitkering.
  • Als u deze informatie verzwijgt of onjuist doorgeeft, kan dit worden gezien als fraude.

Lees de spelregels

In de spelregels van uw uitkering leest u wat u moet doorgeven en waar u zich aan moet houden. Op de pagina 'Wijzigingen doorgeven' staan voorbeelden van de belangrijkste wijzigingen die u moet doorgeven. Twijfelt u? Neem dan altijd contact met ons op! U voorkomt hiermee dat u ongewild fraude pleegt. Wij helpen u graag verder.