>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Extra's Houten

Extra's Houten

U heeft mogelijk recht op extra financiële ondersteuning, als u bijvoorbeeld:

  • al een lange tijd leeft van een laag inkomen
  • buitenschoolse activiteiten van uw kinderen moeilijk kan betalen
  • noodzakelijke kosten heeft door bijzondere omstandigheden
  • weinig geld heeft om mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten

Let op: u kunt alléén gebruik maken van deze extra's als u in de gemeente Houten woont.

Accordeon

Overzicht extra's Houten

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en maakt u onvoorziene, noodzakelijke of bijzondere kosten? Dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Bijzondere bijstand.

Collectieve zorgverzekering

Voor mensen met een laag inkomen is er de collectieve zorgverzekering. U ontvangt korting op de premie en krijgt (meestal) een bijdrage voor uw premie. Ook biedt de verzekering extra vergoedingen.

Let op: aanmelden kan alleen aan het einde van het jaar.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Collectieve zorgverzekering.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al lange tijd (minimaal 36 maanden) van een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op Individuele inkomenstoeslag.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Individuele inkomenstoeslag.

Individuele studietoeslag

Volg je een studie of opleiding? En heb je een arbeidshandicap waardoor het moeilijk is een bijbaan te hebben? Dan kun je misschien individuele studietoeslag krijgen. Dit is een financieel steuntje in de rug.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Individuele studietoeslag.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen tot 18 jaar, die uit gezinnen komen waar niet genoeg geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Kind(eren) aanmelden op www.jeugdsportencultuur.nl

Stichting Leergeld (Indirecte schoolkosten)

Stichting Leergeld biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans deel te nemen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld schoolspullen, schoolreisjes, sport of muziekles. U meldt zelf uw kind(eren) aan bij Stichting Leergeld.

Vanaf 1 september 2019 zijn de indirecte schoolkosten vervangen door Stichting Leergeld.

Kind(eren) aanmelden op www.leergeld.nl

Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? En woonde u in (een deel van) 2018 in de gemeente Houten? Dan kunt u een bijdrage van maximaal € 300,00 in uw zorgkosten krijgen.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang, kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. In sommige gevallen heeft u daarnaast recht op een tegemoetkoming kosten kinderopvang van uw gemeente. U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier. Hierin staan ook de voorwaarden beschreven.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medisch indicatie

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor - tijdelijk - niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Dan wilt u misschien kinderopvang regelen. U kunt dan mogelijk een bijdrage krijgen in de opvangkosten op basis van sociaal-medische indicatie.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie.

U-pas

Met een U-pas krijgt u een persoonlijk budget voor sport en cultuur. U bepaalt zelf hoe u uw budget besteedt.

Aanvragen op www.u-pas.nl

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschaps-belastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding  Dit hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Uw gemeente onderzoekt elk verzoek.

Wanneer vraagt u kwijtschelding aan?
Als u de aanslagen en acceptgiro’s ontvangt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een aanvraag voor kwijtschelding indient.

Ga naar MijnBghU (Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht), u heeft wel uw DigiD gegevens nodig. Of bel 088 – 064 03 80 voor een aanvraagformulier.

Sidebar

Zie ook

Extra's bij een laag inkomen voor:

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein

Vijfheerenlanden (Vianen)