>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Extra's IJsselstein

Extra's IJsselstein

U heeft mogelijk recht op extra financiële ondersteuning, als u bijvoorbeeld:

  • al een lange tijd leeft van een laag inkomen
  • buitenschoolse activiteiten van uw kinderen moeilijk kan betalen
  • noodzakelijke kosten heeft door bijzondere omstandigheden
  • weinig geld heeft om mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten

Let op: u kunt alléén gebruik maken van deze extra's als u in de gemeente IJsselstein woont.

Accordeon

Overzicht extra's IJsselstein

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en maakt u onvoorziene, noodzakelijke of bijzondere kosten? Dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Bijzondere bijstand.

Collectieve zorgverzekering

Voor mensen met een laag inkomen is er de collectieve zorgverzekering. U ontvangt korting op de premie en krijgt (meestal) een bijdrage voor uw premie. Ook biedt de verzekering extra vergoedingen.

Let op: aanmelden kan alleen aan het einde van het jaar.

Heeft u op dit moment al een collectieve zorgverzekering via VGZ? En is uw situatie niet veranderd? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden bij VGZ.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Collectieve zorgverzekering.

Eenmalige energietoeslag 2022

Heeft u een laag inkomen en heeft u de eenmalige energietoeslag 2022 niet automatisch gekregen? Dan kunt u de toeslag zelf aanvragen.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Eenmalige energietoeslag 2022.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al lange tijd (minimaal 36 maanden) van een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op Individuele inkomenstoeslag.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Individuele inkomenstoeslag.

Studietoeslag

Volg je een studie of opleiding? En heb je een arbeidshandicap waardoor het moeilijk is een bijbaan te hebben? Dan kun je misschien individuele studietoeslag krijgen. De studietoeslag is een netto bedrag per maand. Het is een financieel steuntje in de rug.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Studietoeslag.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen tot 18 jaar, die uit gezinnen komen waar niet genoeg geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Kind(eren) aanmelden op www.jeugdsportencultuur.nl

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans deel te nemen aan activiteiten binnen of buiten school. Bijvoorbeeld schoolreisjes, sport of muziekles. U meldt zelf uw kind(eren) aan bij Stichting Leergeld.

Kind(eren) aanmelden op www.leergeld.nl

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang, kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. In sommige gevallen heeft u daarnaast recht op een tegemoetkoming kosten kinderopvang van uw gemeente. U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier. Hierin staan ook de voorwaarden beschreven.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medisch indicatie

Heeft u, uw partner of uw kind lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor -tijdelijk- niet altijd voor uw kind(eren) zorgen? Of heeft uw kind tijdelijk kinderopvang nodig? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen?

Dan is kinderopvang misschien nodig. WIL kan u mogelijk helpen met een geldbedrag voor de kosten van de kinderopvang door uw situatie. Dit noemen wij kinderopvang bij een sociaal-medische indicatie (SMI).

Voor meer informatie en voorwaarden zie Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie.

U-pas

Met een U-pas krijgt u een persoonlijk budget voor sport en cultuur. U bepaalt zelf hoe u uw budget besteedt.

Aanvragen op www.u-pas.nl

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschaps-belastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding  Dit hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Uw gemeente onderzoekt elk verzoek.

Wanneer vraagt u kwijtschelding aan?
Als u de aanslagen en acceptgiro’s ontvangt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een aanvraag voor kwijtschelding indient. Ga naar MijnBSR (Belastingsamenwerking Rivierenland), u heeft wel uw DigiD gegevens nodig. Of bel 0344 – 704 704 voor een aanvraagformulier.

MijnBSR

Sidebar

Hulp digitale formulieren

Informatiepunt Digitale Overheid